Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odpady

Odpady

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Práce v okolí

Nabídka práce v našem regionu

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Významné památky

Chráněná území a přírodní památky

Chráněné památné stromy:
Lípa malolistá – ulice Labská, u pomníku padlých, parcela 786/3, Kozly
Topoly černé – skupina čtyř stromů na ochranné hrázi na břehu Labe, parcela 826/17, Kozly

Topoly černé   Lipa malolista

Přírodní památka Jiřina - vyhlášená r.1933, nachází se na pravém břehu Labe asi 1,5 km proti proudu od Kozel. Má rozlohu 1,72 ha. Hlavním smyslem při jejím založení, ale i nyní, je zachování posledních zbytků původních polabských lužních lesů. V chráněném lese se vyskytují všechny tři druhy dubu- letní, zimní i importovaný červený, habry, lípy srdčité, jilmy, topoly černé, buky, jasany ztepilé, javory mléčné, javory klemy i javory babyky a osiky. Z keřů jsou to bez černý, líska, ptačí zob, svída krvavá, hloh, zimolez černý. Z ptáků zde žije slavík obecný, cvrčilka říční, datel černý a velmi vzácný krahujec obecný.

 

Přírodní rezervace Všetatská černava - vyhlášená r.1986, má rozlohu 2,73 ha. Nachází se v bezprostředním okolí křížení dvou železničních tratí - z Prahy do Turnova a z Ústí n. L. do Lysé n. L. a další hranici tvoří silnice z Chrástu do Všetat. Nejsnadnější přístup zajistí silnice ze Všetat ke Kozlům, která ohraničuje přírodní lokalitu z východní strany. Při budování obou železničních tratí v druhé polovině 19. století došlo k vytěžení zeminy a do vzniklých prohlubní se stáhla voda a vytvořily se tak podmínky pro vznik slatinných rostlinných společenství.  Nejvzácnější rostlinou je mařice pilovitá, nikde jinde v ČR se nevyskytuje v tak velkém  množství. Další vzácné druhy jsou ostřice nízká, sitina slatinná, přeslička větevnatá, krištík bahenní, ostřice šupinoplodá, vstavač bahenní.

 

Přírodní památka Písčina u Tišic - vyhlášená  r. 1986, vznikla také při výstavbě železniční trati z Turnova do Kralup nad Vltavou. Tvoří ji železniční násep začínající u nechráněného přejezdu na konci ulice Ke křížku a pokračující v délce asi 400 metrů.  Uměle vytvořená písečná duna, na které se vyskytuje řada vzácných  pískomilných rostlin, zejména je to kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý, který se vyskytuje  v ČR jen na dvou lokalitách. Dále zde rostou smil písečný, cídivky mooreovy a růže galská.

Písčina u Tišic

www.botany.cz/cs/piscina-u-tisic/ 

 

Chráněné památky

Kostel Všech svatých - zdejší kostelík Všech svatých byl postaven r. 1352 v ranně gotickém slohu. Jeho dnešní podoba pochází z r. 1822, kdy byla postavena věž a upraven půdorys. Rozsáhlé opravy střechy i fasády prodělal r.1998 spolu s místním hřbitovem. Známý český malíř z konce 19.stol Antonín Slavíček namaloval pro tento kostel obraz svého patrona sv.Antonína. Až do 90. let 20. stol visel tento vzácný obraz v kostele. Po sérii vloupání byl přemístěn do církevního depozitáře.

Kostel Všech svatých 1  Kostel Všech svatých 2

Kostel Všech svatých 3   Kostel Všech svatých 4