Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Probíhá úprava webových stránek.

2014

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 

 1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a) - 2
   
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b) - 0
   
 3. Počet podaných stížností (§ 18 odst. 1 písm. e) - 0
   
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( § 18 odst. 1 písm. c)
  •    Žádné rozhodnutí Obecního úřadu  v Tišicích nebylo přezkoumáno soudem
   
 5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst.  1 písm. d)
  •    Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  nebylo vedeno 
   
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm.e)
  •    Nebyly poskytnuty žádné další informace


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně 

Tišice na mapě

Tisice na mape

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto