Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Probíhá úprava webových stránek.

2016

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 

 1. Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a) - 3

   
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b) - 0

   
 3. Počet podaných stížností (§ 18 odst. 1 písm. e) - 0

   
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( § 18 odst. 1 písm. c)

  •    Žádné rozhodnutí Obecního úřadu v Tišicích nebylo přezkoumáno soudem

   
 5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst.  1 písm. d)

  •    Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  nebylo vedeno 

   
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm.e)

  •    Nebyly poskytnuty žádné další informaceNa případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně 

Tišice na mapě

Tisice na mape

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto