Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Odpady

Odpady

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Práce v okolí

Nabídka práce v našem regionu

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Oprava komunikace v Úvoze

Dodavatelská firma STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Termín zahájení prací: 15.3.2014
Termín provedení celého díla: 20.5.2014

Cena díla je 3.223.184,-Kč vč. DPH

Smlouva o dílo zde.

 


Obec Tišice

jako veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c)
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

informuje

o provedeném zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací pod názvem:

„Oprava komunikace v Úvoze“,

které vzhledem k hodnotě této veřejné zakázky (viz níže) zadávala v režimu zakázky malého režimu při dodržení ustanovení § 6 odst. (1) zákona. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena, tj. že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla nabídkou nejvhodnější. Nabídky  kontrolovala, posuzovala a hodnotila tříčlenná výběrová komise jmenovaná starostou obce Tišice. Komise provedla kontrolu a posouzení nabídek dle závazných kvalifikačních a hodnotících kritérií, které byly součástí Zadávací dokumentace.

Obec Tišice jako veřejný zadavatel dle § 2 odst. (2) písm. c) zákona obeslala 5 (pět) stavebních společností. Nabídky podali 4 (4) uchazeči:

 

STAVBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  (IČ: 281 77 851)
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o.  (IČ: 271 10 648)
Panešova 3521, 267 01 Mělník

Ivan Fadrhonc  (IČ: 123 90 321)
Okružní 2370/15, 276 01 Mělník

DOLEŽAL – STAKOM s.r.o.  (IČ: 663 96 239)
Pražská 2216, 276 01 Mělník


Přehled hodnocení

Uchazeč cena bez DPH DPH/21% cena cekjen
Stavební fy Neuman 2.663.789,- 559.416,- 3.223.184,-
Šnajdr-Stavby Mělník 2.799.480,- 587.891,- 3.387.371,-
Ivan Fadrhonc 2.764.756,- 580.599,- 3.345.354,-
Doležal - Stakom 2.699.803,- 566.959,- 3.266.761,-

 

Výběrová komise na základě provedeného posouzení a následného hodnocení stanovila jako nabídku nejvhodnější nabídku uchazeče:

 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  (IČ: 281 77 851)
Jugoslávská 2090, 267 01 Mělník

 

Obec Tišice jako veřejný zadavatel shora uvedené zakázky malého rozsahu na stavební práce se ztotožnila se závěrem komise.

 

Bc. Pavel Končel, DiS
starosta obce Tišice

9. ledna 2014