Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odpady

Odpady

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Práce v okolí

Nabídka práce v našem regionu

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Charakteristika

Naše škola se nachází v Kozlech, v části spadající pod jednotný název obce - Tišice. Školní budova zde stojí již více než 100 let a díky obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou Pavlem Končelem se daří tuto budovu nejen udržovat, ale i modernizovat.

Základní Škola Tišice   Základní Škola Tišice

Škola je určena žákům 1. stupně základních škol, výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro budoucnost, platného od 1.9. 2007. Od třetí třídy se na škole vyučuje anglický jazyk.

Škola se může pochlubit moderně vybavenou počítačovou učebnou, značně modernizovanou po zapojení do projektu Evropské peníze školám, má vlastní školní jídelnu, zahradu a hřiště.

Učebna výpočetní techniky   Učebna

V roce 1999 slavnostně slavila naše školní budova 100 let své existence.

Historie

Podle kroniky sepsané panem Šulcem začalo pravidelné školní vyučování v roce 1779. Školu zřídila, vydržovala a řídila brandýská vrchnost. V prvních desetiletích své činnosti existovala škola jen jako instituce - bez vlastní budovy. Vyučovalo se v pronajaté místnosti. Škola byla jednotřídní a všichni žáci se museli vtěsnat do místnosti 4 x 4 metry. Učitelem byl vysloužilý voják. Za vyučování vybíral od rodičů každou sobotu peníze - tak zvané sobotáles.
V letech 1808 - 1809 byla postavena první školní budova. Měla jen jednu větší třídu a byt pro učitele. První zaznamenaný počet dětí je z roku 1875, kdy do školy mělo chodit 88 žáků. V roce 1880 jich bylo dokonce 197. Do tak malé budovy se vešlo tolik dětí, protože jich nikdy 197 nepřišlo. Využívalo se tzv. "úlevy ze školy". I když od roku 1867 platila povinná školní docházka, využívala se hojně tato úleva hlavně od začátku jarních polních prací. Na podzim se někdy sešlo až 100 žáků, sedělo se i na podlaze a ti starší se učili v učitelově bytě. Protože situace byla již dále neúnosná, rozhodla obecní zastupitelstva Kozel, Chrástu a Tišic postavit novou školu, zřejmě pod silným vlivem církve, vedle tehdy nové fary. A škola tu, na příjemném místě stranou od silničního provozu, stojí dodnes.
Co bylo před 100 lety? Nová školní budova se začala stavět 20. června 1898 na zádušním pozemku vedle fary. Ve farské kronice se dochovala zpráva, že v pravém pilíři hlavních dveří je zazděn základní kámen, ve kterém je vytesána dutina. V té dutině je schována kovová schránka s pamětním listem.

Dne 7. července 1999 se schránka slavnostně vyndala a cenný list se tak dostal do rukou restauratérů.

Budova základní školy tehdy

Stará škola, kde se vyučovalo do roku 1899. Začátkem 70. let bylo rozhodnuto o její demolici a na jejím místě byl vybudován park.

V třicátých letech byla na škole celkem ustálená sestava. První třídu pravidelně učil pan řídící Sýkora, který ve škole se svou rodinou bydlil a druhou, stejně pravidelně měl pan učitel Šanovec. Tehdy neexistovaly žákovské knížky, nebylo SRPŠ a učitelé se s nepřízní osudu v podání zlobivých žáků musili vypořádat každý po svém. V době protektorátu se všechny děti musely učit německy, ve třídách, stejně jako jinde v republice, visel obraz Adolfa Hitlera a všichni toužebně očekávali, kapitulaci německé armády a tím pádem i konec druhé světové války.

Období od let padesátých až do roku 1989 bylo ovlivněno komunismem. Nástup komunismu se odrazil ve všech odvětvích lidských činností. Školy nevyjímaje. Místním pamětníkům se vybavuje období let 1954 - 1962, kdy na škole působila ve funkci ředitele paní Drahomíra Bergerová. Tato velice ambiciózní žena, plně se angažující tvrdému režimu 50tých let zůstane v paměti dosud žijících občanů. Mezi úsměvné momenty patří situace, kdy před oslavami Svátku práce, když byla škola vyzdobena bílými holubičkami, bylo na příkaz tehdejšího vedení školy a tajemnice MNV nutno všechny holubičky obrátit na druhou stranu, protože prý letěly na západ!