Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

DOPRAVA

Jak to je se zajišťováním a financováním dopravní obslužnosti?

Jak to je se zajišťováním a financováním dopravní obslužnosti?

Vážení spoluobčané,

věřte, že je v mém zájmu spokojenost občanů a dělám maximum pro zachování dopravní obslužnosti v naší obci.

Dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu kraj. Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje (MHD).

Obce, na rozdíl od Kraje nedostávají žádné prostředky na veřejnou dopravu prostřednictvím rozpočtového určení daní. Vedení obce má povinnost dodržovat zákony a zároveň hospodařit s péčí řádného hospodáře. Není možné přejímat zodpovědnost kraje nad rámec platné legislativy. Rozpočet je omezený a je nutné myslet na zajištění provozu, údržby a rozvoje obce.

V loňském roce se na obce obrátila společnost IDSK (smluvní organizace zajišťující organizování veřejné dopravy na území Středočeského kraje). Byli jsme informování, že jelikož Středočeský kraj nemá nadále finanční prostředky na zajištění financování dopravní obsluhy na svém území, rozhodl se rozprostřít náklady i na obce v rámci své působnosti. Proto požadoval, aby obce, včetně obce Tišice, nesly náklady dle rovnice, kterou pro tento účel sestavili.

Výsledek výpočtu je stanovení doplatku na spojení, které dle rozhodnutí kraje není kraj povinen zajišťovat a měl by zohledňovat důležitost spoje pro obyvatele obce, docházkovou vzdálenost a mnohé další parametry. Kraj stanovil tři nové kategorie spojů:

1. minimální dopravní obsluhu

2. rozšířenou dopravní obsluhu a

3. dodatečnou dopravní obsluhu

přičemž tvrdí, že obce mají povinnost na rozšířenou částečně a na dodatečnou v plné výši povinnost přispívat. Parametry a pravidla určuje a může během smluvního vztahu měnit dle krajem určených standardů kraj, a i standardy je oprávněn měnit a mění. Dostáváme se tedy do nejistoty a vývoj požadované částky nemáme šanci ovlivnit.

Od počátku jsou s IDSK vedena jednání na nejvyšší úrovni, kdy obec Tišice argumentuje především povinností kraje zajišťovat dopravní obsluhu na celém svém území a neurčitém vymezení minimální dopravní obsluhy. Její stanovení je plně v kompetenci kraje a obec nemá žádnou možnost do jejího stanovení zasahovat.

Smlouva, která byla obci Tišice předložena navíc nestanovuje ani výhled na další léta a není tedy zřejmé, jaké budou náklady obce na zajištění stávajícího dopravního standardu, ani to, zda tento standard bude zachován.

Přesto vše vedení obce opakovaně deklaruje, že nemá problém s úhradou přiměřené částky, ale se zákonností smluvního ujednání, které je chaotické, nečitelné, nekonkrétní a jednostranně výhodné.

Smlouva nebyla v červnu t. r. zastupiteli podpořena. Následovaly opakované výzvy IDSK o úpravu smlouvy a další jednání. V pátek 21. června jsem vysloveně žádala o úpravu smlouvy dle vzoru Mladé Boleslavy. Bez reakce.

Až v pátek 11. srpna odpoledne přišlo Rozhodnutí o změnách ve struktuře dopravní obslužnosti obce Tišice, kde je uvedeno, že buď smlouvu do 18. 8. závazně odsouhlasíme, což při dodržení zákona není možné, nebo bude omezena doprava s platností od 10. prosince.

Dnes se v pozdnějších odpoledních hodinách setkám s panem ředitelem IDSK a pevně věřím, že jednání bude úspěšné!

Chápu, že nejistota a mediální strašení je velmi nepříjemné. Věřte, že opravdu dělám maximum. Jakmile budu mít další zprávu, pokusím se Vás v co nejkratším čase informovat.

Děkuji za podporu a trpělivost

Jana Syrová, Vaše starostka

Datum vložení: 16. 8. 2023 14:06
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2023 14:08
Autor:

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas