Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Nabídka zaměstnání

Obec Tišice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa
„Vedoucí údržby obce a provozu kanalizace obce Tišice“

Inzerát - vedoucí údržby.doc (257.5 kB)

 

 

Obec Tišice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa

Vedoucí údržby obce a provozu kanalizace obce Tišice

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

 • vedení kolektivu zaměstnanců údržby obce, koordinace prací celoroční údržby obce, sběrného dvora, správcovství budov, veřejné zeleně a strojů v majetku obce, pravidelné jednání se starostou obce, zásobování provozním materiálem, jednání se stavebními firmami, aj.

 • řízení provozu kanalizace

Ve všech oblastech bude nový pracovník postupně zaškolen.

 

Platové podmínky: zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění do 8. platové třídy dle dosaženého vzdělání a platového stupně dle délky praxe, osobní ohodnocení a příplatek za vedení.

Celkové finanční ohodnocení bude odpovídat náročnosti této pracovní pozice

 

Místo výkonu práce: obec Tišice

Pracovní poměr na dobu neurčitou, v rozsahu plného pracovního úvazku – 40 hodin týdně

 

Požadavky:

 

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

 • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR

 • je svéprávná a bezúhonná

Další požadované dovednosti:

 

 • dosažené vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem

 • práce s PC (e-mail, Word, Excel)

 • řidičský průkaz sk. B

 • zkušenost s řízením menšího kolektivu

 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, schopnost řešení problémů, schopnost vyjednávání a argumentace, flexibilita.

 • manuální zručnost

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče

 • datum a podpis uchazeče

 

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, o zastávané vedoucí pozici včetně časového rozsahu

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Termín nástupu: 1. 1. 2022 nebo dle dohody

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení vedoucí údržby obce Tišice – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou do 24.11.2021 na adresu:

 

Obecní úřad Tišice, Marie Padvalové 334, 277 15 Tišice

Nejpozději do 24.11.2021 do 15:00 hodin

Kontakt: Bc. Pavel Končel, DiS., starosta obce, telefon 315 696 025

 

Bc. Pavel Končel, DiS.

starosta
Inzerát - vedoucí údržby.doc (257.5 kB)

Přílohy

Inzerát - vedoucí údržby.doc

Inzerát - vedoucí údržby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 257,5 kB
Datum vložení: 8. 10. 2021 10:36
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2021 10:38
Autor: Aleš Javůrek

Aktuálně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Práce v okolí

Nabídka práce v našem regionu

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto