Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Štěrkopísky

-

Plánovaná těžba štěrkopísku by byla pro naše obyvatele mnohaletým peklem

O co vlastně jde?

Obchodní firma Vltavské štěrkopísky s. r. o. se sídlem v Chlumíně plánuje zahájit těžbu štěrkopísku v lokalitě Tišice – Mlékojedy na ploše v rozsahu 1,3 km2, kdy vlastní vytěžená plocha bude 0,7 km2. Plánovaná doba těžby se odhaduje na 13 let, s přípravnými a dokončovacími pracemi se celková realizace záměru odhaduje na 20 let. V navrhovaném těžebním prostoru se plánuje vytěžit 4 394 272 m3, tj. cca 7 909 690 tun suroviny.

Umíme si představit zničenou plochu?

Je přibližně 5x větší než „Mlékojedské jezero“. Sahá od silnice směrem na Mělník (cca 30 m od silnice) až k Labi. Povede těsně kolem posledních obytných domů Tišic, kolem celého jezera, za poslední domy Mlékojed, zahrnuje zničení lesního porostu v blízkosti Košáteckého potoka, s těžbou se plánuje pokračovat i za potokem kolem skládky odpadů Spolana a. s.

Kam s vytěženou surovinou?

No přece na auta s plánovanou tonáží 30 tun. Dle studie 50 % aut pojede směr Mělník a 50 % směr Brandýs. Jak odvážný odhad pro těžbu plánovanou na 13 let! Nikdo nám nezaručí, že se poměr nezmění. Lidé bydlící v blízkosti hlavní silnice si již nyní stěžují na nadměrný hluk, prašnost a otřesy. Jak bude hlavní silnice vypadat, když po ní přejede – dle plánu – kolem čtyřiceti plně naložených aut navíc. Při jízdě zpět si budou jen vesele rachotit obyvatelům pod okny. Jak praví předložená studie – dlouhodobé hlukové expozici v rozsahu 65 – 85 dB (hygienický limit je 70 dB) může být vystaveno 60 – 80 obyvatel.

Auta jsou jediným zdrojem hluku?

Ale vůbec ne. Těžba bude provozována s dalším zpracovatelským zařízením, jako je pásový dopravník v délce dle potřeby, třídička a drtička k úpravě kameniva. Těžba a zpracování bude probíhat 24 hodin denně, expedice od 6 do 18 hodin vše s výjimkou zimních měsíců. Roční časový fond těžby je plánován na 200 dní, fond odbytu upravené suroviny 250 dní. Limit hluku pro těžbu přes den může být překročen o cca 4dB, v noci o 3,5 dB. Ale jak praví vypracovaná studie: „skutečnost, že může dojít k překročení hygienického limitu je z tohoto hlediska nevýznamná, protože hygienický limit je definován pro dlouhodobou – celoživotní - expozici.“ A obyvatelům při okraji Tišic a Mlékojed to bude rušit spánek „pouhých“ 13 let!!!

Nesmíme zapomenout na prašnost

Resuspendovaný prach bude vznikat při skladování a veškerou manipulací se sypkým materiálem. Prašnost nás bude obtěžovat zhruba 2/3 v roce (záleží na vlhkosti, povětrnostních podmínkách). Dle výpočtu se odhaduje množství prachu ze skrývky a ukládání materiálu ve výši 810 kg ročně. Při nakládce suroviny na nákladní vozidla činí emise prachu až 1 264 kg ročně. Při převozu na nás padne 195 kilogramů za rok. Celkem neuvěřitelných 2 270 kg prachu za rok.

Vliv na přírodu a ekologii

Pro naše obyvatele není nezajímavá skutečnost, že plánovaná těžební lokalita se nachází v záplavovém území. V sanační studii není plánováno zavezení plochy, takže by nám mělo vzniknout místo záplavového území obří jezero, které zničí ornou půdu nejvyšší kvality a které v případě povodní neodvede ani kapku vody.
Přímo v území plánovaném pro těžbu se nachází prvky územního systému ekologické stability: regionální biokoridor Košátecký potok, lokální biocentrum Košátecký potok u remízků, lokální biocentrum ústí Košáteckého potoka. A ten je těžbou značně ohrožen. Protože vodní toky jsou zpravidla zásobovány přítokem podzemní vody. S případnými výkyvy hladiny podzemní vody by byla spojena hladina vody v Košáteckém potoce. Předložená studie nezaručuje, že nemůže dojít k úplnému zániku potoka!
Samostatnou kapitolou je i vliv těžby na chod dešťové kanalizace V olšinkách, která ústí do meliorační strouhy a ta bude těžbou zcela zničena.

Jde těžbě zabránit?

Hlavními, kdo mohou těžbu zcela zastavit, jsou vlastníci pozemků. Pokud oni pozemek neprodají, je těžba vyloučena. Ale protože se v celém záměru pohybují obrovské zisky, pak zmiňovaná firma udělá maximum pro získání pozemků. Další možností je nedopustit změnu územního plánu, který není v souladu s podnikatelským záměrem. Své slovo řekne i Ministerstvo životního prostředí a další orgány povolující těžbu, jako jsou Středočeský kraj, Obvodní báňský úřad pro hl. město Prahu a Středočeský kraj.

V mimořádném čísle Tišických rozhledů vás budeme podrobněji informovat o celém záměru i o protiopatření ze strany obce.

Datum vložení: 19. 12. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2012 0:00
Autor:

Aktuálně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Práce v okolí

Nabídka práce v našem regionu

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas