Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Závazné pokyny pro uživatele kanalizace

Pro dosažení spolehlivé funkce stokové sítě (StS) a vakuové stanice (VS), s co nejmenším výskytem poruch tak, aby nebyl ohrožen biologický čistící proces v čistírně odpadních vod (ČOV), je nutno bezpodmínečně dodržovat následující instrukce:

 

Odpadními vodami nejsou a je tedy přísně zakázáno do kanalizace vypouštět:

1. Látky radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, případně obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach.

2. Léky.

3. Látky narušující materiály stokové sítě, vakuové stanice a/nebo ČOV.

4. Látky způsobující provozní závady v StS, VS a/nebo v ČOV:

            - použité jedlé oleje z kuchyní, fritovací oleje

            - barvy, ředidla, laky, rozpouštědla, vodou rozpustné nátěrové hmoty, akrylátové disperzní laky, malířské hlinky a nátěrové hmoty (PRIMALEX, REMAL  apod.) a vody po umývání a výplachu těchto hmot.

           - silné dezinfekční prostředky

             - kyseliny a louhy

5. Látky hořlavé, výbušné, případně látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, hořlavé, otravné nebo dusivé směsi.

6. Pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty, jedy, omamné látky a žíraviny.

7. Minerální a syntetické oleje, mazací tuky, ropné produkty.

8. Zbytky jídel.

9. Dešťová voda.

 

Do kanalizace nesmí být splachovány a vhazovány biologicky nerozložitelné hmoty a látky:

A. Jiný než toaletní papír - např. z obalů, noviny, časopisy.

B. Obalové kovové folie – ALOBAL.

C. Plastové produkty - obalový materiál např. mikroténové folie a sáčky, polyetylenové sáčky a obaly.

D. Textilie všeho druhu, peří z drůbeže.

E. Pryžové, gumové výrobky - rukavice, ochranné prostředky apod.

F. Sanitární výrobky - pleny pro jedno použití, dámské vložky, hygienické a kosmetické tampony, obvazový materiál, jednorázové kapesníky, hygienické vlhčené ubrousky, kondomy apod.

G. Zemina při čistění zeleniny a podobně znečistěných předmětů.

H. V domácnostech, napojených na kanalizaci se nesmí používat drtiče kuchyňských odpadků.

Látky dle bodu 1. – 6. způsobí po uplynutí určité doby částečnou nebo úplnou otravu aktivní biologické náplně ČOV.

 

Hmoty a látky dle bodu A. - H. mohou způsobit prakticky okamžité zablokování sací trubky nebo ventilu v šachtě a přivodit tak problémy v prvé řadě tomu, kdo je do kanalizace spláchnul a také jeho sousedům, napojeným na stejnou šachtu.

 

Je tedy v zájmu každého občana, napojeného na kanalizaci, aby důsledně a ukázněně dodržoval výše uvedené instrukce.

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas