Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Součastnost

Současnost našeho spolku - obce tišických baráčníků

Prapor                 Prapor 2

Vlastenecko-dobročinná samostatná obec tišických baráčníků má ke dni 31.12.2008 45 členů, kteří se navzájem oslovují „ tetičky a sousedé“. Scházíme se pravidelně každý první pátek v měsíci v klubovně v budově pošty v Tišicích od 18 hodin.


Rychtář: Jiří Šedivý
Syndik: Jaroslava ŠťastnáBaráčníci


Akce

Volební sedění

Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků Chrást se sešla dne 16.1.2010 v sále Na hřišti na svém volebním hodnotícím sedění.
V úvodu přivítal rychtář Jíří Šedivý přítomné sousedy a tetičky, vzácné hosty – za obecní úřad místostarostku paní Janouškovou, kronikáře pana P. Brodského, za seniory souseda Černého, za Tišické rozhledy pana Kváčka a rychtáře 1.župy souseda Jaroslava Pročka.
Po vzpomínce na zemřelé dostaly slovo děti z mateřské školy a ze školní družiny, které se svými učitelkami nacvičily a naše sedění obohatily o pásmo básniček a tanců ve španělském rytmu a v rytmu disco.
Po náležité odměně tanečníků předal rychtář slovo tetě Semkovičové, která přečetla zprávu o činnosti za uplynulé dva roky, následovaly zprávy od tety berní Kubíkové, tety Bejšákové za slídily účtů a tety syndičky Šťastné, která přečetla zprávu svou i zprávu za panimaminku tetu Gézovou.. Na závěr první části sedění převzal slovo pantatínek Kejř a přečetl návrh nového konšelstva.
Pak převzal právo soused Proček a převzal slib nového konšelstva ve složení: pantatínek – Ota Kejř, panimaminka – J.Šťastná, rychtář – J.Šedivý, místorychtář – T.Semkovič, syndik – J-Semkovičová, berní – B.Kubíková, šafářka – A.Šedivá, slídilové účtu – R.Plicková, Bejšáková, praporečník – J.Plicka. Po slibu nového konšelstva byla jednohlasně schválena kontribuce na další rok ve výši 30kč. Následovaly zdravice okolních obcí, které nás přijely podpořit, přestože byla sněhová kalamita.. Slovo bylo dáno i sousedu Černému a panu Brodskému.
Poslední slovo měl pak pantatínek. Sedění pak rychtář zakončil poděkováním všem hostům za dosavadní činnost a společně jsme si všichni zazpívali baráčnickou píseň.

Syndik obce Chrást

Ponocný

 

Baráčnický bál

A znovu tu byl únor a my začali chystat další baráčnický bál. Kapela byla domluvena již na plese minulém, pozvánky i plakáty se podařilo vytisknout svépomocí, sál byl zajištěn a tak nezbývalo, než nakoupit hodnotné dary do tomboly a vymyslet nějaké to zpestření bálu, který vypukl přesně ve dvacet hodin 27.února 2010. Rychtář se nakonec nechal inspirovat Mratínskými baráčníky a vyhlásil soutěž v tanci s pomerančem mezi čely tanečníků a to o krásný oříškový dort. Účastníků bylo na začátku mnoho, ale vyhrát mohl pouze jeden pár.
Děkujeme všem tetám a sousedům a spoluobčanům i známým za příspěvky, hlavně našim sponzorům: Studiu Visage Mělník, pí. Hovorkové, Kušové, Horčíkové, panu Šnevajzovi a firmě Baloz. Dále patří velký dík všem za pomoc při přípravě a úklidu sálu, za ušlé kilometry při zvaní a tetě syndičce za obstarání celé tomboly od nákupu, přes prodej lístků až po výdej cen. Na závěr můžeme všechny pozvat na příští baráčnický bál, opět s kapelou Gradace a těšit se, že i ten další bude alespoň tak úspěšný, jako ten letošní.
Syndik obce Chrást

Baráčnický bál Baráčnický bál

 

Volební hodnotící sedění

Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků Chrást se sešla dne 16.1.2010 v sále Na hřišti na svém volebním hodnotícím sedění. 

V úvodu přivítal rychtář Jíří Šedivý přítomné sousedy a tetičky, vzácné hosty – za místní obecní úřad místostarostku paní Janouškovou, kronikáře pana P. Brodského, za seniory souseda Černého, za Tišické rozhledy pana Kváčka a v neposlední řadě rychtáře 1.župy souseda Jaroslava Pročka.

Po vzpomínce na zemřelé sousedy a tetinky dostaly slovo děti z mateřské školy a ze školní družiny, které se svými učitelkami předvedly pásmo básniček a tanců ve španělském  rytmu a v rytmu disco.

Po náležité odměně tanečníků předal rychtář slovo tetě Semkovičové, která přečetla zprávu za uplynulé dva roky, následovaly zprávy za uplynulý rok od tety berní Kubíkové, tety Bejšákové za slídily účtů tety Huliciusovou a Plickovou a tety syndičky Šťastné, která přečetla zprávu svou i zprávu za panimaminku tetu Gézovou.. Následně byla jednohlasně schválena kontribuce na další rok ve výši 30kč. Slovo bylo dáno i sousedu Černému a panu Brodskému. Na závěr první části sedění převzal právo soused Proček a provedl volbu nového konšelstva. A to ve složení: pantatínek – Ota Kejř, panimaminka – J.Šťastná, rychtář – J.Šedivý, místorychtář – T.Semkovič, syndik – J-Semkovičová, berní – B.Kubíková, šafářka – Šedivá, slídilové účtu – R.Plicková, Bejšáková, praporečník – J.Plicka. Po slibu nového konšelstva následovaly zdravice okolních obcí, které nás přijely podpořit, přestože byla sněhová kalamita. 

Poslední slovo měl pak pantatínek. Sedění pak rychtář zakončil poděkováním všem hostům za dosavadní činnost a společně jsme si všichni zazpívali baráčnickou píseň. 

Výroční hodnotící sedění Výroční hodnotící sedění 2


Baráčnický bál

Začalo to už vloni během minulého plesu, kdy jsme si domlouvali termín s kapelou Gradace. Tato kapela se nám velmi zamlouvá a proto jsme nic nenechali náhodě. Pak to pokračovalo na začátku tohoto roku, zamluvit sál, domluvit pozvánky a plakáty a také ochotné sousedy a tety, kteří půjdou a obejdou ve dvojicích jednu ze tří našich obcí, za což jim patří velký dík. Kdo to sám nevyzkoušel, nepochopí. Nekonečné zvonění u vrátek, míhající se záclony a ticho. Jen pár spoluobčanů otevře a laskavě poděkuje (ne) malým příspěvkem za pozvání. Ještě jednou děkujeme.
A vše to vyvrcholilo v sobotu 28.února na sále na hřišti. Dopoledne se sešli zdatní sousedé a tety a poskládali stoly a židle a v předvečer byla donesena tombola a náležitě upravena. Děkujeme všem tetám a sousedům a spoluobčanům i známým za příspěvky, hlavně našim sponzorům pí. Hovorkové, Kušové, Horčíkové, panu Šnevajzovi a firmě Baloz. Pak už jen rychtář s pantatínkem u pokladny mohli s radostí sledovat ubývající vstupenky a teta tombolenky. S politováním můžeme jen konstatovat, že naprostá většina hostů byli přespolní. Po osmé hodině byl pak samotný bál zahájen. Kapela Gradace vyhrávala a tanečníci se nenechali zahanbit, již na první kousek byl taneční parket zaplněn. O půlnoci byla rozdána tombola a zábava pokračovala až do dvou hodin ranních. Doufáme za všechny baráčníky, že se všem náš bál líbil a že se na přes rok opět v hojném počtu sejdeme.

Výroční hodnotící sedění roku 2008

Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků Chrást se sešla dne 17.1.2009 v klubovně v místní budově pošty na svém výročním sedění.
V úvodu přivítal rychtář Jiří Šedivý přítomné sousedy a tetičky, taktéž  vzácné hosty – za místní obecní úřad starostu pana Brodského, kronikáře pana P. Brodského, za seniory souseda Černého, za Tišické rozhledy pana Kváčka st. a v neposlední řadě rychtáře 1.župy souseda Jaroslava Pročka.
Po vzpomínce na zemřelé sousedy a tetinky předal rychtář vedení našeho sedění místorychtáři T. Semkovičovi, který předal slovo starostovi obce, který nás všechny pozdravil a popřál mnoho dobrého v další práci a hodně nových členů. Dále byly čteny zprávy za uplynulý rok od tety berní Kubíkové, tety švandymistrové Semkovičové, která četla i zprávu za slídily účtů tety Bejšákovou a Plickovou a tety syndičky Šťastné. Následně byla jednohlasně schválena kontribuce na další rok ve výši 30kč. Na závěr první části sedění promluvil pantatínek Ota Kejř a panimaminka Gézová.
Po krátké přestávce dostal slovo pan Kváček za Tišické rozhledy, soused Černý za seniory, a kronikář pan P. Brodský. Potom i soused Proček, který pochválil naší dosavadní činnost a hlavně zdařilou Anenskou pouť spojenou s oslavou 75.výročí naší obce. Pak byly sousedé a tety vyzváni k diskusi, čehož všichni využili.
Na závěr soused Proček zhodnotil naše sedění včetně jeho vedení místorychtářem. Poslední slovo měl pak pantatínek. Sedění pak místorychtář zakončil poděkováním všem hostům a sousedům a tetičkám za jejich příspěvky a dosavadní činnost a společně jsme si všichni zazpívali baráčnickou píseň. A protože jsme neodolali hojnosti a lahodnosti připraveného občerstvení a dobré náladě, naše sedění pokračovalo neformálně ještě dlouho.
Fotogalerie

Poznávací zájezd 2008

V sobotu 6.září 2008 se nejen naši baráčníci vydali poznávat krásy kousku Středočeského kraje. Svou účastí nás podpořili i baráčníci z Kostelce nad Labem, Křenku a Lázní Toušeň. Naše první zastávka byla v lázeňském městě Poděbrady. Prohlédli jsme si kolonádu, někteří i zámek se středověkou kaplí a rodnou síňí krále Jiřího z Poděbrad. Nakoupili jsme si výborné oplatky a jiné suvenýry. Následoval výborný oběd v restauraci hotelu Bílá růže.
Po obědě jsme vyrazili směr zámek Loučeň. Prohlídka tohoto zámku byla ozdobena výkladem komorníka Oto Boudy, který svým vtipem zaujal nejen dospělé, ale i děti. Na nádvoří zámku jsme pak nakoupili krásné suvenýry, které prodávali historicky odění prodavači zámeckého jarmarku, například medovinu, staročeské perníky,koření a med, výrobky zručného kováře nebo řezbáře a skláře. Také jsme mohli zhlédnou předení vlny na starém kolovrátku a pěvce starých písní. Naše děti potěšili různé labyrinty a bludiště, které jsou v přilehlém zámeckém parku.
Naší poslední zastávkou byla nejmenší a jediná ZOO ve středočeském kraji – ZOO Chleby. Tady jsem si mohli prohlédnout různá naše i cizokrajná zvířata (některá i pohladit).
Domů jsme dojeli k večeru unavení, ale bohatší o nové poznatky. Fotogalerie

 

Oběd na zájezduPřed bránou


75.výročí založení Obce baráčníků v Chrástě

Sobotní  svatoanenské ráno se začali k sálu hostince V Zatáčce v Tišicích sjíždět baráčníci nejen z naší obce, ale i  z deseti okolních. Ti všichni byli pozváni, aby 26. července 2008 společně oslavili velký baráčnický svátek – 75. výročí svého založení. Více zde
 

 

 

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas