Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Kontakt

Adresa:

Obecní úřad Tišice
Marie Podvalové 334
277 15 Tišice
 
Starostka: Jana Syrová
 
e-mail:
syrova@tisice.cz
tel:  315 696 025, 315 698 239,  315 698 240
   ID datové schránky: kf3b5r2

IČ: 00237221
DIČ: CZ00237221

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 3024171/0100
Jméno banky: Komerční banka, a.s.  
 
E-mail schránky zaměstnanců OÚ

Magda Bělochová
Eva Koubová
Hana Novotná


Můžete použít i následující formulář.


Zaměstnanci OÚ zajišťují tyto úkony:


Hana Novotná: tel. 315 696 025 
• Ověřování podpisů a listin
• Evidence obyvatel  
• Příjem žádostí a došlé pošty komisí a výborů:

Životního prostředí ( kácení stromů, apod. )
Stavební ( vyjádření ke stav.povolení, inž.sítím, apod. )
Územního plánování ( nahlížení do územního plánu, apod.)


Magda Bělochová, tel. 315 698 239
• Účetnictví a rozpočet
• Hospodářská činnost a DPH
• Evidence majetku obce a inventarizace
• Veřejnosprávní a vnitřní kontrola


Eva Koubová, tel. 315 698 240
• Vedení a účtování pokladny
• Příjem plateb za odpady, psy, nájemné a dalších poplatků
• Příjem došlé pošty, její evidence a rozdělení
• Podatelna-datové schránky
• Příjem žádostí a došlé pošty komisí a výborů
• Zajištění služby Czech Pointu
• Zajišťování správy hřbitova
• Ověřování podpisů a listin
• Vymáhání nedoplatků

Na koho se obrátit
Jistě jste si všimli, že naše obec má nové webové stránky. V současné době se na jejich tvorbě stále a průběžně pracuje, aby byly stále aktuální a živé. Pomoci s tím však můžete i vy, občané Tišic. Pokud tedy máte cokoliv, co by mohlo zajímat i ostatní, neváhejte a posílejte! A kam? Vzhledem ke způsobu správy našich webových stránek byli určeni „dopisovatelé“, přes něž je možné vaše informace, náměty a další posílat. A tady jsou:

Jana Syrová (syrova(a)tisice.cz)

Pavel Končel (koncel(a)tisice.cz)

Magda Bělochová (belochova(a)tisice.cz)
Eva Koubová (koubova(a)tisice.cz), (fakturace(a)tisice.cz)
Hana Novotná (novotna(a)tisice.cz)


- ti všichni zodpovídají za informace z OÚ, obce a další

Ivan Bruner ( tr@tisice.cz )– Tišické rozhledy
Pavel Jelínek ( zs@tisice.cz ) – MŠ, ZŠ, sport
Petr Novák ( udrzba@tisice.cz ) - VEDOUCÍ ÚDRŽBY OBCE VČ. KANALIZACE

 

Kontakty na zastupitele:
Kontakty

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas