Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Povodně

Povodně

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti,
doporučujeme již před příchodem povodní přijmout následující opatření:

 • zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti
 • vyberte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou nebo se informujte na obecním nebo městském úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
 • připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC
 • připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci
 • připravte se na evakuaci zvířat, případně jejich zabezpečení
 • přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
 • upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
 • majitelé zbraní zabezpečte jejich ochranu proti zneužití včetně dokladů


Záplavové území - Lobkovice, Kozly

 

 

Povodňová komise 

 

 

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas