Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Poplatky

Úhrada poplatků v roce 2020

Poplatek je možno uhradit

 • v hotovosti do pokladny obce na obecním úřadě v úřední dny 
 • bezhotovostní platbou na účet obce 3024171/0100.
 • agenda + platby – Eva Koubová – 315 698 240

Účet obce je stejný pro všechny typy poplatků.

VS = ( číslo části obce a číslo popisné )

 • Tišice – 1
 • Chrást – 2
 • Kozly – 3
 • Rekreační objekty – 4

 

SS = 222 ( účel platby- poplatek za kanalizaci )

SS = 101 ( účel platby- poplatek za komunální odpad )

SS = 102 ( účel platby- poplatek za psa )

 


Kanalizace

Výše poplatku je 1.900,-Kč/osoba/rok

 • pro trvale obydlené nemovitosti
   

Výše poplatku je 2.200,-Kč/objekt/rok

 • pro rekreační objekty bez trvalého pobytu
   

Splatnost poplatku

 • jednorázově do 31.3.
 • ve dvou stejných splátkách do 31.3. a do 30.9.
 •  

Poplatek hradí všichni obyvatelé, využívající kanalizaci, bez ohledu na trvalé bydliště!

 


Komunální odpad

Přecházíme na nový systém platby dle objemu a četnosti sváženého odpadu
 

Menší popelnice (120 litrů)

 • Týdně         2000,- Kč
 • 1x14 dní     1200,- Kč
 • Měsíčně       900,- Kč

 

Větší popelnice (240 litrů)

 • Týdně         3800,- Kč
 • 1x14 dní     2000,- Kč
 • Měsíčně     1700,- Kč

 

Možná varianta pro rekreační objekty bez nádob:

 • Set pytlů (120l) 15 ks  900,- Kč


Poplatek je za nádobu, nikoliv za osobu!
Samostatně žijícím občanům nad 65 let je poskytována sleva 500,- Kč.

 
Mimořádný jednorázový svoz - pytel 120 litrů: 60 Kč - pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám
 
Svozová společnost vyvážela každý týden nádoby i se starou známkou (2019) až do konce února, tzn. že od 1. března již nejsou nádoby bez známky pro rok 2020 vyváženy. 
Pokud také chcete využít možnost úhrady až do konce března a zároveň vytváříte více odpadu a potřebujete ho vyvést i v průběhu března, máte možnost zakoupit si na OÚ jednorázový pytel pro mimořádný svoz (pondělky) za 60 Kč. 

Splatnost poplatku

 • jednorázově do 31.3.

Psi

 

Výše poplatku :

 • za prvního psa                                                            120,- Kč/ rok
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      300,- Kč/ rok
   

Výše poplatku pro osoby nad 65let

 • za prvního psa                                                              60,- Kč/ rok
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      300,- Kč/ rok

 

Splatnost poplatku

 • jednorázově do 31.3.

 


Bioodpad

Bude svážen od 7.4. do 1.12.

cena služby svozu:

 • N+Svoz - nádoba o objemu 120 l       784,-Kč/sezona
 • K+Svoz - nádoba o objemu 120 l       518,-Kč/sezona

 

 • N+Svoz - nádoba o objemu 240 l     1205,-Kč/sezona
 • K+Svoz - nádoba o objemu 240 l       890,-Kč/sezona
 
N = nájem
S = svoz
K = koupě (zakoupená nádoba)

Splatnost poplatku

 • jednorázově do 31.3

 

Termíny svozu:

    7.4.2020
  21.4.2020
    5.5.2020
  19.5.2020
    2.6.2020
  16.6.2020
  30.6.2020
  14.7.2020
  28.7.2020
  11.8.2020
  25.8.2020
    8.9.2020
  22.9.2020
  6.10.2020
20.10.2020
  3.11.2020
17.11.2020
  1.12.2020

agenda + platby – Eva Koubová – 315 698 240

Tišice na mapě

Tisice na mape

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto