Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Územní plán obce

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem. Územní plán stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání obvodu obce Tišice včetně území Chrástu a Kozel. Platný územní plán, uložený na obecním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místní zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

Územní plán obce byl schválen dne 18.12.2003 obecně závaznou vyhláškou č.3/2003 

 

  • Územní plán zde
  • Změna č.1. ÚP Tišice zde
  • Změna č.2. ÚP Tišice zde
  • Změna č.3. ÚP Tišice zde
  • Změna č.4. ÚP Tišice zde
  • Změna č.5. ÚP Tišice zde

 

V současné době probíhají přípravné práce na pořízení nového územního plánu obce Tišice.

Návrh na pořízení změny ÚP - formulář ke stažení zde

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto