Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Vyhlášky obce

OZV č.1/2019 - poplatek za komunální odpad - zde ke stažení

OZV č.2/2019 - místní poplatky - zde ke stažení

OZV č.5/2016 o nočním klidu - zde ke stažení

OZV č.4/2016 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně - zde ke stažení

OZV č.3/2016 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tišice - zde ke stažení

OZV č.2/2016 o vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci - zde ke stažení

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení

OZV č.3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - zde ke stažení

OZV č.2/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tišice - zde ke stažení

OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - zde ke stažení

OZV č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tišice - zde ke stažení

OZV č.1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tišice  - zde ke stažení

Stanovení č. 1/2010 výše úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod

zde ke stažení

OZV č.1/2010 zrušovací

zde ke stažení

OZV č.2/2010 o místních poplatcích

zde ke stažení

OZV č.3/2010 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení 

zde ke stažení

OZV č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

Stanovení č. 6/2009 výše úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod v roce 2010

zde ke stažení

OZV č.3/2005 zrušovací

zde ke stažení

OZV č.2/2005 Požární řád obce Tišice

zde ke stažení

OZV č.3/2003 o závané části územního plánu obce Tišice

zde ke stažení

OZV č.28/01 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Tišice

zde ke stažení

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto