Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Doporučený postup pro vybudování nové domovní,grativační přípojky

DOPORUČENÝ POSTUP PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉ DOMOVNÍ, GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY NA VEŘEJNOU VAKUOVOU KANALIZACI

Dále uvedený postup je stejný, ať se jedná o napojení stávající nemovitosti ve staré zástavbě, nebo o nově budovaný dům na stavební parcele. Rozdíl je jen v tom, že ve staré zástavbě, v části, kde je již kanalizace dokončena a v provozu, byly v rámci výstavby vybudovány části domovních přípojek pod veřejnou komunikací, tj. od sběrné šachty na hranici přilehlé nemovitosti. U nových staveb si stavebník musí vybudovat přípojku celou, tj. od domu až do určené sběrné šachty. Doporučujeme následující postup:

1.     Požádejte písemně OÚ o vyjádření, zda, a za jakých podmínek je možno uvažovaný objekt na vakuovou kanalizaci napojit.

2.     Zadejte vypracování prováděcího projektu domovní gravitační přípojky některé projekční kanceláři, která již projekty v naši obci zpracovávala a má tedy potřebné podklady a zkušenosti. Kontakty na ně získáte na OÚ.

3.     Vypracovaný projekt předložte k odsouhlasení OÚ.

4.     S vypracovaným projektem požádejte Stavební úřad při Městském úřadě v Neratovicích o územní rozhodnutí (dříve to bylo stavební povolení).

5.     Vybudování přípojky zadejte kterékoliv zkušené instalatérské firmě. V případě, že budete pořizovat celou novou přípojku a napojovat se tedy přímo do určené sběrné šachty, doporučujeme vám výběr firmy na toto napojení na šachtu konzultovat s OÚ.

6.     Po položení gravitačního potrubí do výkopu, ještě před jeho zasypáním, požádejte pověřeného pracovníka OÚ o kontrolu napojení. Na základě této kontroly vám vystaví „Protokol o provedené technické kontrole“, který budete potřebovat pro ukončení stavebního řízení na MÚ v Neratovicích.

7.     Co nejdříve po skutečném zahájení provozu domovní přípojky - nezávisle na kolaudaci stavby - se dostavte do kanceláře OÚ k uzavření „Smlouvy o připojení na veřejnou kanalizaci“ a k uhrazení stanoveného poplatku za právo na využívání veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se s důvěrou obraťte na pracovníky OÚ Tišice.

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas