Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Komunální

Přecházíme na nový systém platby dle objemu a četnosti sváženého odpadu

Menší popelnice (120 litrů)

 • Týdně         2000,- Kč
 • 1x14 dní     1200,- Kč
 • Měsíčně       900,- Kč

Větší popelnice (240 litrů)

 • Týdně         3800,- Kč
 • 1x14 dní     2000,- Kč
 • Měsíčně     1700,- Kč

Možná varianta pro rekreační objekty bez nádob:

 • Set pytlů (120l) 15 ks  900,- Kč


Poplatek je za nádobu, nikoliv za osobu!
Samostatně trvale žijícím občanům nad 65 let je poskytován kompenzační příspěvek (dar) ve výši Kč 500,-( usnesení zastupitelstva obce Tišice ze dne 7.10.2019).

Mimořádný jednorázový svoz - pytel 120 litrů: 60 Kč - pouze jako doplněk k výše uvedeným variantám.

Splatnost poplatku

 • jednorázově do 31.3.
   
Svozová společnost vyvážela každý týden nádoby i se starou známkou (2019) až do konce února, tzn. že od 1. března již nejsou nádoby bez známky pro rok 2020 vyváženy. 
Pokud také chcete využít možnost úhrady až do konce března a zároveň vytváříte více odpadu a potřebujete ho vyvést i v průběhu března, máte možnost zakoupit si na OÚ jednorázový pytel pro mimořádný svoz (pondělky) za 60 Kč. 
 
Poplatek je možno uhradit
 • v hotovosti do pokladny obce na obecním úřadě v úřední dny 
 • bezhotovostní platbou na: 
účet obce 3024171/0100
VS= ( číslo části obce a číslo popisné – viz.detail níže ) 
SS= 101 ( účel platby- poplatek popelnice )
 
Při platbě bezhotovostní dbejte prosím na správné vyplnění variabilního symbolu, aby mohla být platba správně přiřazena !!!!
 
VS tvoří číslo popisné, u chat číslo evidenční a jemu předchází číselné označení části obce 
Tišice – 1
Chrást – 2
Kozly – 3
Chaty – 4
 
 
Vyzvednout známku na popelnici bude možné během měsíce ledna na obecním úřadě.
 
 
Termíny svozů směsného ( zbytkového ) odpadu
 • týdenní svoz – každé pondělí

 

Stanoviště kontejnerů směsného odpadu pro chatové oblasti: více zde.

 
Kontaktní telefon: 
 
agenda a platby - Eva Koubová 315 698 240
 

 

Tišice na mapě

Tisice na mape

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Hlášení Rozhlasu

Rozhlas

Foto