Obec Tišice
Obec Tišice
Foto Foto

Informace k cenám svozu odpadu

CENY ZA SVOZ ODPADU MŮŽETE OVLIVNIT

Někteří občané se ptají, proč se zdražuje, proč platíme vyšší cenu než v některé z okolních obcí. To, že se zdražuje všechno, není žádná novinka. Pro lepší pochopení, uvádím pro vysvětlení pár zásadních faktů.

Velmi diskutovaný zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) přináší velké změny pro obce, respektive pro každého z nás. Vytváří velký tlak na třídění a celkové snížení odpadu. Obec promítá do poplatku kromě likvidace všech složek odpadu také poplatek za uložení odpadu na skládku. Tato složka ceny je průběžně zvyšována:

Výše poplatku za odpad ukládaný na skládku:

 

Rok

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 

Kč/t

 

800

 

900

 

1000

 

1250

 

1500

 

1600

 

1700

 

1800

 

1850

 

Zákon umožňuje obci zažádat o tzv. třídící slevu. K dosažení slevy slouží kritérium, které se týká každého z nás! Množství nevytříděných odpadů (černá nádoba) vyprodukovaných v obci, musí být pro rok 2023 maximálně 190 kg na osobu, a tato hodnota se s každým dalším rokem snižuje o 10 kg až do roku 2029, kdy bude limit jen 120 kg/osobu, podrobně tabulka:

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/občan

200

190

180

170

160

150

140

130

120

 

Maximálním množství dle tabulky je od počátku roku evidováno a ve chvíli, kdy překročí stanovený průměr na osobu, obec již hradí skládkovné dle tabulky bez možnosti uplatnit třídící slevu.

Do průměru se bohužel počítají pouze osoby přihlášené k trvalému pobytu! To znamená, že osoby, které zde žijí a nejsou přihlášeny, přestože platí poplatek za odpady, tak navyšují svými kilogramy průměr těch, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu a kteří jsou tedy do tohoto výpočtu zaneseni.

Dle údajů z posledního sčítání lidu, u nás žije cca 300 nepřihlášených obyvatel!

Problematika odpadového hospodářství je velmi obsáhlá, uvedla jsem jen základní data, ze kterých je zřejmé, že poplatky za odpady dramaticky rostou. My samotní můžeme ovlivnit výši.

Ještě více než na třídění je kladen důraz na předcházení produkce odpadů. Nejlevnější odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou. Kolik skutečně vyprodukujeme odpadu a kolik za něj zaplatíme, můžeme přímo ovlivnit.

Poplatky nejsou příjmem obce, ale sumou, kterou obec za odpad svých občanů uhradí. Tyto poplatky budou vždy tak velké, jak velké bude množství našeho odpadu. Náklady na odpady, a tím výše poplatku, je pouze v rukou nás všech.

A pro všechny, kteří poplatky porovnávají s okolními obcemi, nezapomeňte, že je potřeba zhodnotit všechny parametry, podmínky a možnosti (např. volba frekvence svozu a velikosti nádoby, komfortní svoz tříděného odpadu od domácností, sběrný dvůr vs. mobilní svozy atd.), které občané ne/mají. Vězte, že pokud obec nadmíru doplácí za občany, nejen že ti uhradí likvidaci jiným způsobem např. pomocí vyšší daně z nemovitosti, ale také nejsou motivováni třídit a omezovat produkci odpadu, což v brzké době velice citelně poznají.

V roce 2030 by se mělo v Česku skládkovat maximálně 10 % odpadu, a to pouze nevyužitelného. Nedostatečně pilným třídičům se skládkování výrazně prodraží.


--
Jana Syrová 

starostka obce Tišice

syrova@tisice.cz

775 23 10 19 

www.tisice.cz

 

 

 

 

 

Příklad: Lhota rok 2022

 

Typ nádoby

1 x týdně

1 x za 14 dnů

ZIMA

KOMBIT

LÉTO

KOMBIR

120L

3 744 Kč

1 872 Kč

2 488 Kč

2 376 Kč

240L

7 488 Kč

3 744 Kč

4 996 Kč

4 752 Kč

T kombinovaný svoz zimní (3. leden - 28. březen a 7. listopad - 26. prosinec - týdenní svoz), duben - říjen  - 14-ti denní svoz

R kombinovaný svoz letní (leden - duben a září - prosinec - 14-ti denní svoz), 23. května - 29. srpen  - týdenní svoz

Trvale neobydlená nemovitost minimální platba za směsný komunální odpad 432 Kč (6 ks pytlů). V tomto případě nelze využívat svoz bioodpadu. 

 

+ navýšení na rok 2023 o 0,1 Kč/litr, tzn. na 0,7 Kč/litr

Tzn. např. 240 L/týdenní svoz = 8 736 Kč

 

Zdroj: web obce Lhota (http://www.lhotanadlabem.cz/index.php/odpady)

 

 

Známky za rok 2022 jsou v platnosti do konce února 2023

 

SPLATNOST POPLATKU ZA SVOZ ODPADU V ROCE 2023 JE JEDNORÁZOVĚ DO 28. 2. 2023

Datum vložení: 2. 1. 2023 18:20
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2023 16:53
Autor: Aleš Javůrek

Panorama a prohlídka ZŠ

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení Rozhlasu

rozhlas